Google Ads Gösterim Payı (Impression Share) Değişimini İzleyen Uyarı Komut Dosyası

G

Gösterim payınızı düzenli olarak takıp ediyor musunuz? Gösterim payı bir nevi aslan payıdır. Özellikle yoğun rekabetin olduğu sektörlerde reklam performansını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Gösterim payınız, arama sonuçlarında reklamınızın görünme oranıdır. Bu değer, reklamınızın ne kadar sıklıkta arama sonuçlarında göründüğünü gösterir. Örneğin, eğer gösterim payınız %50 ise, hedeflediğiniz anahtar kelimelerin yarısında arama sonuçlarında göründüğü anlamına gelir. Gösterim payınızı düzenli olarak takip etmek, reklam verimliliğinizi ve satışlarınızı etkileyebilecek faktörleri belirlemenizi ve önleyebilmenizi sağlar. Bu veriler, reklam kampanyalarının performansı hakkında önemli bilgiler verebilir ve reklam verenlerin reklam stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Bazen gösterim payınızda ani düşüşler olabilir. Bu durum, reklamınızın arama sonuçlarında daha az görünür hale gelmesine ve reklam verimliliğinizin azalmasına neden olabilir. Örneğin, reklam hedeflemenizi etkileyen faktörler değişebilir veya reklamlarınızın konumları arama sonuçlarında düşebilir. Bu nedenle, gösterim payınızda ani düşüşleri tespit etmek ve bu durumları önlemek önemlidir.

Bu komut dosyası, belirtilen tarih aralığında seçilen reklam kampanyalarının izlenme payında ani değişimler olduğunda e-posta bildirimi gönderir. Ayrıca, yapılandırma dosyasında belirtilen eşik değerinin altına düşen değişimler için bildirim gönderir. Örneğin, eşik değerinin 0.1 (yüzde 10) olarak ayarlanmışsa, izlenme payı yüzde 10’un altına düştüğünde bildirim gönderilecektir.

Komut dosyası, Google Ads API’sini kullanarak reklam kampanyalarının izlenme payı verilerini çeker ve bu verileri kullanarak değişimleri hesaplar. Daha sonra, e-posta bildirimi gönderen kod parçacığı, yapılandırma dosyasında belirtilen e-posta adreslerine bildirim gönderir.

Yapılandırma dosyası, aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:var config = {
 campaignsContain: 'Brand', // Komut dosyası yalnızca bu dizeyi içeren kampanyaları arayacak - tüm kampanyalarda çalışması için boş bırakın
 imprShareDropThreshold: 0.1, // Bu uyarıyı tetikleyecek yüzde değişim (0,1 = %10 değişim)
 emails: 'uyarimaili@gmail.com, uyarımaili2@gmail.com', // Uyarılacak e-postaların virgülle ayrılmış listesi
}

function main() {
 var startDate = new Date();
 startDate.setDate(startDate.getDate() - 2);
 var formattedStartDate = Utilities.formatDate(startDate, AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'EEE, MMM d, YYYY');
 startDate = Utilities.formatDate(startDate, AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'YYYYMMdd');
 var endDate = new Date();
 endDate.setDate(endDate.getDate() - 1);
 var formattedEndDate = Utilities.formatDate(endDate, AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'EEE, MMM d, YYYY');
 endDate = Utilities.formatDate(endDate, AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), 'YYYYMMdd');

 var campaignFilter = config.campaignsContain.length > 0 ? ' AND CampaignName CONTAINS "' + config.campaignsContain + '" ' : '';
 var query = 'SELECT CampaignName, SearchImpressionShare, Date FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT WHERE CampaignStatus = ENABLED ' + campaignFilter + 'AND AdvertisingChannelType = SEARCH DURING ' + startDate + ',' + endDate;
 var report = AdsApp.report(query);
 var campaigns = {};
 var rows = report.rows();
 while (rows.hasNext()) {
  var row = rows.next();
  var campaign = row.CampaignName;
  var imprShare = parseFloat(row.SearchImpressionShare.replace('%', '')) / 100;
  var date = row.Date.replace(/-/g, '');
  if (!campaigns[campaign]) campaigns[campaign] = {};
  if (!campaigns[campaign][date]) campaigns[campaign][date] = imprShare;
 }
 
 var alerts = [];
 Object.keys(campaigns).forEach(function(campaign) {
  var difference = (campaigns[campaign][endDate] - campaigns[campaign][startDate]) / campaigns[campaign][startDate];
  campaigns[campaign].difference = difference;
  if (difference < -config.imprShareDropThreshold) {
   alerts.push('  - ' + campaign + ': from ' + (campaigns[campaign][startDate] * 100).toFixed(2) + '% to ' + (campaigns[campaign][endDate] * 100).toFixed(2) +'%');
  }
 });
 
 var message = 
   'Hello, \n\n' +
   'The following campaigns saw impression share drop by more than ' + (Math.abs(config.imprShareDropThreshold) * 100).toFixed(2) + '% between ' + formattedStartDate + ' and ' + formattedEndDate + '. \n\n' +
   alerts.join('\n') + '\n\n' +
   'Thanks,\nAcuto Scripts';
 
 if (alerts.length > 0) {
  MailApp.sendEmail(config.emails, 'Impr. Share Drop Alert!', message);
 }
}

Komut dosyasını kurmak için şu adımları izleyebilirsiniz;

 1. AdWords hesabınıza giriş yapın.
 2. Sol menüde “Araçlar” sekmesine tıklayın ve “Komut Dosyaları” sekmesine gidin.
 3. “Yeni Komut Dosyası (+)” düğmesine tıklayın.
 4. Komut dosyasının içine yukarıdaki kodu yapıştırın ve “Kaydet” düğmesine tıklayın.
 5. “Önizleme” düğmesine tıklayarak komut dosyasının gereken izinleri alın.
 6. “Çalıştır” düğmesine tıklayarak komut dosyasını çalıştırın ve etkilerini gözlemleyin.
 7. İhtiyacınız olduğunda, komut dosyasını düzenlemek için “Edit” düğmesine tıklayın ve gerekli değişiklikleri yapın.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Kategoriler

Son Yazılar

360° Dijital Pazarlama

Reklam stratejileri markaların ihtiyaçlarını ve pazar koşullarını karşılamak için tamamen analitik yöntemler, rakip analizleri, testler ve optimizasyon süreçleri ile tasarlanır.

Dijital dönüşümü çok yakından takip ediyor, Dijital dünyada var olmak isteyen markalara destek veriyorum.